Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra

Na Křížovém kopci jsme vysadili 120 ks alejových stromů, 35 ks ovocných stromů krajinných odrůd a další desítky keřů.

Součástí výsadeb je i stepní sbírka rostlin, která je umístěna nad opěrné gabionové zídky. Unikátem je uměle vytvořená hnízdní stěna pro Vlhu pestrou.

Celým biocentrem se proplétají mlatové cesty, kterých využívají návštěvníci.

Realizací došlo k rozšíření stávajícího biocentra na rozlohu 8,5 ha. Došlo ke zvýšení ekologické stability území. Zvýšila se biodiverzita a území také poskytuje stanoviště pro zástupce fauny.

Lokalita: Hustopeče

Investor: Město Hustopeče

Finanční objem: 1 702 786 Kč bez DPH

Termín realizace: listopad 2017 – březen 2018