I/38 a I/53 náhradní výsadba dřevin

V rámci náhradní výsadby jsme vysázeli 870 ks alejových stromů na 15 lokalitách.

Zajímavostí je, že podél silnice I/38 na výjezdu ze Znojma kopíruje námi vysazených 80 ks lip původní alej tzv. císařské cesty, vedoucí z Vídně do Prahy.

Naposled byly stromy do této aleje vysazeny za dob Marie Terezie, torza několika těchto stromů jsou na místě dodnes.

Lokalita: okres Znojmo

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Finanční objem: 3 044 418 Kč bez DPH

Termín realizace: květen – prosinec 2018