Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín

Čerstvá realizace dalšího zdařilého projektu extravilánu od Ateliéru Krejčiříkovi. Jihomoravské město Podivín má nyní revitalizovaný extravilán, kdy nejprve proběhlo kácení odumírajících a rizikových dřevin a dále výsadba nových do zbudovaných oplocenek. Celkem bylo vysazeno 150 ks alejových stromů, 715 ks odrostků a 2011 ks keřů. Vše z řad domácích, původních dřevin. Nyní máme za úkol během 3 let následné péče dřeviny vychovat, aby pěkně rostly.

Lokalita: Podivín

Investor: Město Podivín

Finanční objem: 3.049.904,80 Kč bez DPH (vč. následné péče)

Termín realizace: říjen 2019 až duben 2020 (+ následná péče 3 roky)