Revitalizace zámeckého parku v Moravci

Zámecký park v Moravci není sice největším a nejznámějším parkem v naší krásné vlasti, ale jeho návštěva stojí určitě za to.

Dostalo se nám nelehkého úkolu dát park do pořádku. Práce spočívali v celkovém arboristickém ošetření původních stromů. Zrekonstruováním zámeckého parteru s výsadbou historických růží a krušpánkových lemů.

Dále jsme obnovovali zámecký ovocný sad a doplňovali výsadby stromů a keřů v parku.

Lokalita:

Investor:

Finanční objem:

Termín realizace: