Revitalizace ploch sídelní zeleně v Čejkovicích

Na 4 lokalitách jsme provedli revitalizaci ploch veřejného prostranství. Kromě arboristických ošetření stromů, výsadby keřů, stromů a trvalkových záhonů jsme nainstalovali několik herních prvků a prvků mobiliáře a postavili stovky metrů mlatových cest.

Nejkrásnějším prvkem v obci je však na ul. Masarykova altán z cihelné dlažby, který poroste sazenicemi révy vinné. Nechybí stoly, lavice a stojany na kola.

Opodál jsou z cihel a cihlové dlažby postaveny terasy, na kterých jsou umístěny lehátka z modřínu. K tomu všemu ladí nádherné trvalkové výsadby. Ideální k odpočinku při cyklo výletu, nebo jen tak při procházce.

Lokalita: Čejkovice

Investor: Obec Čejkovice

Finanční objem: 3 770 306 Kč bez DPH

Termín realizace: únor – listopad 2018