Vybrané skladebné části ÚSES I.

V katastru města Hustopeče jsme vysazovali ÚSES prvky. Celkem jsme pracovali na 4 lokalitách, kde byl vysazen velký počet stromů a keřů. Byla také vyseta květnatá louky. Tímto počinem jsme přispěli k zadržování vody v krajině, snížili větrnou erozi a zajistili luxusní ubytování pro mnohé živočichy.

Lokalita: Hustopeče

Investor: Město Hustopeče

Finanční objem: 2 819 372,62 Kč bez DPH

Termín realizace: leden - květen 2019