Zelené střechy

Zelené střechy jsou novodobým fenoménem, které se v našem repertoáru rovněž nachází.