Spolupracujeme

naši partneři
Loderland

Loderland

Zahradní architektura

Webové stránky
Vertical Garden

Vertical Garden

Interiérové vertikální zahrady

Webové stránky
AGRO CS a.s.

AGRO CS a.s.

Významný výrobce a distributor výrobků pro trávník a rostliny

Webové stránky
Podnikové vzdělávání STROMMY COMPANY

Podnikové vzdělávání STROMMY COMPANY

Jsme zapojeni do výzvy z operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Podnikové vzdělávání STROMMY COMPANY“, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012858, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, MPSV.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021.

Webové stránky